Bod č.16.:

RMO1/22 - Návrh vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (úprava daňových koeficientů)
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 72-2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:70 rok:2015

37. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 8.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX