Bod č.42a.:

RadM/1 - Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Koterovská č. or. 128, Plzeň – byt č. 4 a Francouzská tř. č. or. 44, Plzeň – byt č. 18

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokol o průběhu městské soutěže (Koterovská č. or. 128))
Příloha č.2 (Protokol o průběhu městské soutěže (Francouzská tř. č. or. 44))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:165 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX