Bod č.42b.:

RadM/2 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Spolková 23, Jezná 13

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Protokoly z městských soutěží)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX