Bod č.18.:

Zast/2 - Jednací řád Osadního výboru Valcha ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Sládek, ml.)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (JŘ OV Valcha) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX