Bod č.17.:

Zast/1 - Jednací řád Osadního výboru Radobyčice ZMO Plzeň 3

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMO 3 č. 9 ze dne 22.2.2011 ve věci schválení JŘ Radobyčicd)
Příloha č.2 (návrh JŘ OV Radobyčice) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX