Bod č.7a.:

VZVZ/3 - Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení VZVZ č.8/2015)
Příloha č.2 (Směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání VZ) (*)
Příloha č.3 (Směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání VZ - s komentáři) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:129 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX