Bod č.2a.:

PRIM/2 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:pan primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2015

5. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 9.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX