Bod č.7.:

EK/2 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení finančních prostředků FRR do rozpočtu MO 3)
Důvodová zpráva (2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení finančních prostředků FRR do rozpočtu MO 3)
Příloha č.1 (RO 02/2015)
Příloha č.2 (Přehled o stavu FRR)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX