Bod č.8.:

EK/3 - Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí pro r. 2016 na území MO Plzeň 3

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 151 ze dne 13.4.2015)
Příloha č.2 (návrh vyhlášky na r. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX