Bod č.9.:

EK/4 - Doplnění usnesení ZMO Plzeň 3 č. 8 ze dne 16.2.2015 ve věci výkupu pozemků p.č. 1227/6, p.č. 1227/12 a p.č. 1227/13, vše k.ú. Valcha, ze spoluvlastnictví p. Štefana Hrabčáka, Pavla Květoně a Jaroslava Květoně do majetku m. Plzně

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (měněné usnesení ZMO Plzeň 3 č. 8 ze dne 16.2.2015)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 167 ze dne 13.4.2015)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 66 ze dne 9.2.2015)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX