Bod č.16.:

SVV/3 - Darování movitého majetku – vozidlo Škoda FABIA

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 199)
Příloha č.2 (fotodokumentace vozu)
Příloha č.3 (Odborný posudek vozu)
Příloha č.4 (Žádost SDH Skvrňany)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX