Bod č.12.:

DŽP/1 - Vyjmutí nemovitého majetku, který tvoří areály sběrných dvorů svěřeného Městskému obvodu Plzeň 3 ze Statutu města Plzně uvedeného v Čl.3 v příloze č. 3

(předkladatel:Mgr. David Procházka)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha (Příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX