Bod č.6.:

EK/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2014

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2014)
Důvodová zpráva (Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2014)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 3 za rok 2014 a komentář)
Příloha č.2 (Finanční vypořádání rozpočtu MO 3 za rok 2014)
Příloha č.3 (Čerpání a konečný stav účelových fondů MO 3)
Příloha č.4 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014)
Příloha č.5 (Rozvaha)
Příloha č.6 (Výkaz zisku a ztráty)
Příloha č.7 (Zpráva o průběhu inventarizace a sumární inventarizační zápis MO 3)
Příloha č.8 (Usnesení RMO 3 č. 145 ze dne 13. 4. 2014)
Příloha č.9 (Přehled hospodaření MŠ včetně přehledu o rozdělení kladného výsledku hospodaření do fondů)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX