Bod č.5.:

ST/2 - Návrhu novely Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (revize stávajícího textu Statutu m.Plzně)
Příloha č.2 (Vyhláška Statutárního m. Plzně)
Příloha č.3 (Usnesení RMO 3 č. 196 ze dne 13.4.2015)
Příloha č.4 (stanovisko MMP odboru právního a legislativy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX