Bod č.2.:

DŽP/2 - Aktualizace regulačních podmínek Denisovo nábřeží 10

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (základní regulační podmínky)
Příloha č.2 (základní regulační podmínky - majetkové vztahy)
Příloha č.3 (základní regulační podmínky - inřenýrské sítě)
Příloha č.4 (základní regulační podmínky - regulační prvky)
Příloha č.5 (usnesení Rady MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX