Bod č.3.:

DŽP/3 - Aktualizace regulačních podmínek Plzeň, Jízdecká - Palackého

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Aktualizace regulačních podmínek)
Příloha č.2 (usnesení Rady MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX