Bod č.11.:

EK/6 - Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (objekt bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 6677/3 (ostatní plocha, zeleň), k.ú. Plzeň)

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMO Plzeň 3 č. 63 ze dne 9.2.2015)
Příloha č.2 (mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX