Bod č.19.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3 předložená na 4. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p.Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (zápis a usnesení z 3. zasedání KV)
Příloha č.2 (zápis a usnesení ze 4. zasedání KV)
Příloha č.3 (zápis a usnesení z 5. zasedání KV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 27.4.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX