Bod č.93.:

ORG/3 - Dopis Ing. Fr. Krause ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď MAJ MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX