Bod č.9.:

ÚKEP/2 - Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva příjemci k vrácení finančních prostředků dotace)
Příloha č.2 (Zpráva o auditu operace)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX