Bod č.48.:

MAJ/8 - Zřízení služebnosti umístění vodovodního řadu ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, zrušení usnesení ZMP č. 527 ze dne 4. 9. 2014

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení RMP č. 909/2014)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 527/2014)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 509/2012)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 347/2013 a 348/2013) (*)
Příloha č.5 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.6 (stanovisko OSI MMP)
Příloha č.7 (GP č. 843-47/2013)
Příloha č.8 (mapy)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 399/2015) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:233 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX