Bod č.91.:

OI+ŘEÚ/1 - Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP, členění na jednotlivé investiční akce k 31. 3. 2015

(předkladatel:Ing. Grisník, Ing. Kuglerová MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX