Bod č.35.:

OŠMT/1 - Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Žádost o finanční dotaci)
Příloha č.2 (Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Usnesení KSM RMP 2/15, 3/15 a prezenční listiny)
Příloha č.4 (Dílčí důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:220 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX