Bod č.36.:

OŠMT+ŘEÚ/2 - Přijetí Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni včetně související úpravy Statutu FRR MP a úprav pravomocí RMP schvalovat rozpočtová opatření

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Text Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni)
Příloha č.2 (Usnesení KSM RMP 3/15)
Příloha č.3 (Statut Fondu rezerv a rozvoje města Plzně)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 31/2005)
Příloha č.5 (Usnesení ZMP č. 637/2005)
Příloha č.6 (Usnesení ZMP č. 410/2006)
Předloženo na stůl (Aktualizovaný text Memoranda)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:221 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX