Bod č.43.:

MAJ/3 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Lašitov"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI - zákres trvalého záboru)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.4 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM 17. 3. 2015)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 397/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:228 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX