Bod č.34.:

BYT/1 - Projednání žádosti o uzavření splátkového kalendáře s Martinem Šedivým a Simonou Šedivou, Škroupova 6, s Františkem Jankovcem, Strážnická 8, a Michalem Šandorem, Jateční 1

(předkladatel:radní Šlouf)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Zápis z KB RMP ze dne 4.3.2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení RMP č449 ze dne 30.4.2015) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:219 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX