Bod č.55.:

MAJ/15 - Výkup části pozemku parc.č. 938 o celkové výměře 793 m2, orná půda, k.ú. Bručná, z vlastnictví fyzických osob, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výkup)
Příloha č.2 (usnesení RMO Plzeň 2)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 401/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:240 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX