Bod č.80.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1865/3 v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2-Slovany)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP z jednání dne 24.2.2015)
Příloha č.10 (geometrický plán č. 1500-14/2015)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 409 ze dne 16.4.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:264 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX