Bod č.58.:

MAJ/18 - Změna usnesení ZMP č. 138 ze dne 13. 3. 2014 doplněním způsobu úhrady daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatelem, tj. městem Plzní

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost o úhradu daně)
Příloha č.2 (Přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.5 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:243 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX