Bod č.81.:

EVID/3 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1855/2 v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.4 (geometrický plán)
Příloha č.5 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem předmětu vydržení)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP z jednání dne 24.2.2015)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 410 ze dne 16.4.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:265 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX