Bod č.63.:

PROP/1 - Prodej podílu o velikosti 8/15 k celku nemovité věci na adrese Bedřicha Smetany 5, Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (informace o nemovité věci)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3 č. 33/15) (*)
Příloha č.4 (usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (katastrální mapa)
Příloha č.11 (usnesení RMP z 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX