Bod č.64.:

PROP/2 - Městské soutěže na prodej tří volných bytových jednotek na adrese Suvorovova 16, Plzeň – byt č. 2, Krejčíkova 4, Plzeň – byt č. 6 a Hrádecká 10, Plzeň – byt č. 1

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Suvorovova č.or. 16)) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Krejčíkova č.or. 4)) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (protokol o průběhu městské soutěže (Hrádecká č.or. 10)) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení RMP z 30. 4.2015 ) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:248 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX