Bod č.86.:

EVID/8 - Darování movitých věcí - 30 ks počítačů včetně monitorů pro pořádání projektu Mini-Plzeň 2015

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost - TRK o. s.)
Příloha č.2 (Seznam 30 ks počítačů včetně monitorů)
Příloha č.3 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (Usnesení RMP č. 496 ze dne 30.4.2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:270 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX