Bod č.49.:

MAJ/9 - Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost a usnesení MO Plzeň 4)
Příloha č.2 (informace o stavbě)
Příloha č.3 (KNM) (*)
Příloha č.4 (geom. plán)
Příloha č.5 (mapy KN)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:234 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX