Bod č.7.:

KP/1 - Poskytnutí finanční dotace AV PRON, spol. s r.o., IČ 26353181, na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení Koncertu významných plzeňských interpretů na závěr festivalu Živá ulice

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:193 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX