Bod č.47.:

MAJ/7 - Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Lašitov"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI + zákres trvalého záboru)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (usn. RMO Plzeň 3)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (snímkymap)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM 31 .3. 2015)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 468/2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:232 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX