Bod č.45.:

MAJ/5 - Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku p.č. 1850/1, k.ú. Valcha, od fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OI + zákres trvalého záboru)
Příloha č.2 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.3 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.4 (snímky map)
Příloha č.5 (doporučení KNM 14. 4. 2015)
Příloha č.6 (usn. RMP č. 479/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:230 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX