Bod č.4.:

PRIM/3 - Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 1/15 ze dne 16.3.2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 376 ze dne 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:190 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX