Bod č.46.:

MAJ/6 - Uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost OI + zákres trvalého záboru)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (vyjádření vlastníka pozemku)
Příloha č.4 (vyjádření OI k podmínce sjezdu)
Příloha č.5 (situace stavaby vč. sjezdu)
Příloha č.6 (foto)
Příloha č.7 (snímky map)
Příloha č.8 (geometrický plán)
Příloha č.9 (doporučení KNM 14. 4. 2015)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 478/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:231 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX