Bod č.5.:

PRIM/4 - Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.10
Příloha č.1 (Usnesení KPPK RMP č. 2/15 ze dne 16.3.2015)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 377 ze dne 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX