Bod č.66.:

PROP/4 - Prodej pozemku p.č. 9089 a části pozemku p.č. 9090/7, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (popis uz. smluvních vztahů)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanovisko MO P3 )
Příloha č.5 (usn. ZMP č. 667/2014)
Příloha č.6 (doporučení KNM)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (orientační mapa)
Příloha č.11 (geometrický plán )
Příloha č.12 (situace - horkovodní přípojka)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usn. RMP č. 483/15)
Příloha č.71 (fotodokumentace)
Příloha č.72 (fotodokumentace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:250 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX