Bod č.75.:

PROP/13 - Záměr prodeje částí pozemku p.č. 12688/4, k.ú. Plzeň, za účelem dostavby stávajícího OAC Plzeň - Roudná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti o nájem)
Příloha č.2 (žádost o záměr prodat)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanovisko MO P1)
Příloha č.5 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (situace )
Příloha č.11 (majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:259 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX