Bod č.78.:

PROP/16 - Ponechání pozemku p.č. 221/66, k.ú. Chotěšov, v majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost pí Zpěvákové)
Příloha č.2 (žádost spol. CPZ)
Příloha č.3 (žádost obce Chotěšov)
Příloha č.4 (stanovisko ORP k žádosti pí Zpěvákové)
Příloha č.5 (stanovisko ORP k dalším žádostem)
Příloha č.6 (stanovisko obce)
Příloha č.7 (vyjádření obce)
Příloha č.8 (sdělení pí Zpěvákové)
Příloha č.9 (doporučení KNM)
Příloha č.10 (fotodokumentace)
Příloha č.11 (katastrální mapa)
Příloha č.12 (letecký snímek)
Příloha č.13 (usn. RMP č. 405/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:262 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX