Bod č.51.:

MAJ/11 - Výkup zemního kabelového vedení 0,4 kV – přípojky el. energie pro areál bývalého depa v Cukrovarské ul., ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost SVSMP o výkup vč. zákresu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 5. 1. 2015)
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 3 č. 103 ze dne 16. 3. 2015)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 14. 4. 2015)
Příloha č.5 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 472 ze dne 30. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:236 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX