Bod č.82.:

EVID/4 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1828/2 v k.ú. Bručná

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ, SVSMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO 2 - Slovany)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP z jednání dne 3. 2. 2015)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 408 z 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:266 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX