Bod č.50.:

MAJ/10 - Výkup pozemku parc.č. 325/9, k.ú. Božkov, do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o výkup)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ ze dne 20. 2. 2015)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2 č. 25/15 ze dne 18.3.2015)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 31. 3. 2015)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Usnesení RMP č. 402 ze dne 16. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:235 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX