Bod č.21.:

OŠMT/3 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - Vyhlášení dotačního programu na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže pro rok 2015)
Příloha č.2 (č. 2 - Přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (č. 3 - Zápis z jednání KVV RMP ze dne 3. 3. 2015)
Příloha č.4 (č. 4 - Důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX