Bod č.84.:

EVID/6 - Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 472/35, k.ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení TJ Sokol Plzeň 1)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ, SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko ÚMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP z jednání dne 17. 3. 2015)
Příloha č.6 (GP č. 10219-31/2015)
Příloha č.7 (fotodokumentace)
Příloha č.8 (územní plán)
Příloha č.9 (letecký snímek)
Příloha č.10 (modrá mapa se zákresem)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 487/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX