Bod č.41.:

MAJ/1 - Výkup pozemku parc.č. 13282/2, k.ú. Plzeň, pod stavbou cyklostezky, úsek Lobzy - střelnice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 230/2009)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (GP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 398/2015)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:226 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX