Bod č.52.:

MAJ/12 - Směna pozemků v k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o směnu vč. zákresu)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ )
Příloha č.3 (Usnesení RMO Plzeň 1 č. 237 ze dne 21. 8. 2012)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP ze dne 17. 3. 2015)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z KM - modrá mapa, ÚP, letecký snímek, tur. orient. mapa)
Příloha č.7 (Geometrický plán č. 3821-32/2015)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 473 ze dne 30. 4. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:237 rok:2015

6. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 14.5.2015

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX